Flitspaalsignalering verboden sinds 5 januari 2012

Flitspaalsignalering verboden sinds 5 januari 2012 Nieuwe maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid

Het is voor automobilisten voortaan verboden materiaal in bezit te hebben dat waarschuwt of informatie geeft over de exacte locatie van flitspalen.

Sinds 5 januari 2012 riskeren overtreders een boete van 1500 euro, inbeslagname van het materiaal en vermindering met 6 punten van het puntenrijbewijs.

Gebruikers moeten er via hun leverancier zo snel mogelijk voor zorgen dat het materiaal aangepast wordt.

 Voor het niet hands-free bellen krijgt de bestuurder van een auto nu een boete van 135 euro (was 35) en worden er drie i.p.v. 2 punten ingehouden. Hands-free bellen blijft toegestaan.

 Andere maatregel:vanaf 1 januari 2013 is het voor de berijder en de passagier van een motor van meer dan 125 cm3 verplicht zichtbare reflecterende kleding te dragen.

 Om wegwerkzaamheden en de inzet van hulpdiensten veiliger te maken, tenslotte, worden het niet opvolgen van instructies bij wegafsluitingen en het gebruik van de noodstrook bestraft met een boete van 135 euro en een vermindering van 3 punten respectievelijk 1 punt.

Meer weten:
 www.gouvernement.fr

Share

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie