Verkeer Italië

Heeft u een verkeersboete in Italië gehad en wilt u er meer over weten, dan contact opnemen met EMO. Dit kan in het Nederlands.

Algemene verkeersregels

Algemeen

 • U moet rechts houden en links inhalen.

Alcohol

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Inhalen

 • U moet een rijdende tram rechts inhalen. Als dit niet mogelijk is mag u de tram links inhalen. Op eenrichtingswegen mag u de tram ook links inhalen.
 • U mag een stilstaande tram niet voorbijrijden als er geen vluchtheuvel is.

Parkeren

 • U moet uw auto altijd aan de rechterkant van de weg parkeren. Bij een eenrichtingsweg mag u ook aan de linkerkant parkeren, mits er minimaal 3 m vrije wegbreedte overblijft.
 • Parkeren is verboden:
  • Bij een bus- of tramhalte.
  • Voor een afvalcontainer.
  • Bij een geopend tankstation.
 • In alle grote steden bevinden zich zones voor betaald parkeren, aangegeven door de blauwe borden met een witte letter P. Op of onder de borden staat aan op welke dagen en uren u moet betalen bij een parkeerautomaat. Parkeerkaarten zijn ook de koop bij krantenkiosken.. U mag hier maximaal één uur parkeren op werkdagen van 9 tot 14.30 uur en van 16 tot 20 uur. U moet het tijdstip van aankomst aangeven door middel van de parkeerschijf.
 • Er bestaan in bepaalde steden groene zones. Dit wordt altijd aangegeven; u mag daar op werkdagen niet parkeren van 8 tot 9.30 en van 14.30 tot 16 uur.
 • In het historische centrum van Rome is het formeel verboden om in een centrale zone gedurende werkdagen van 7 tot 20 uur te parkeren of rijden. Dit geldt niet voor bewoners van dit gebied. Deze centrale zone wordt aangegeven door een verbodsbord vergezeld van een bijbehorend bord met het opschrift ‘zona tutelata’.
 • Buiten de bebouwde kom heeft het verkeer op genummerde rijkswegen (strada stadali)
 • Staat er “zona traffico limito’, dan mag je er niet in en moet je buiten de stad parkeren.

Voorrang.

 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Als op een gelijkwaardige kruising twee elkaar tegemoetkomende bestuurders links af willen slaan, dan moeten zij voor elkaar langs gaan.
 • Op smalle wegen heeft bij het uitwijken het zwaardere voertuig (vrachtauto) voorrang op het lichtere voertuig (personenauto) en een autobus op een vrachtauto. Bij gelijkwaardige voertuigen moet het voertuig uitwijken dat zich het dichtst bij een uitwijkplaats bevindt.
 • Op smalle bergwegen hebben stijgende voertuigen voorrang op dalende voertuigen, tenzij het stijgende voertuig zich dicht bij een uitwijkplaats bevindt.

Zona Trafico Limitato (ZTL)

 • Om luchtvervuiling tegen te gaan kunnen delen van stadcentra (op bepaalde tijden) zijn gesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 • Een dergelijke afsluiting wordt aangegeven met een verkeersbord “zona trafico limitato”.
 • Als het verbod alleen gedurende bepaalde tijden geldt, staat dit op het verkeersbord aangegeven.
 • Een onderbord geeft aan voor wie de afsluiting niet geldt.
 • Het laden en lossen bij hotels is in deze zones vaak alleen toegestaan tussen bepaalde tijden. Het is raadzaam dit vooraf te informeren bij uw hotel.

Zona Tutelata

 • In een zona tutelata geldt gedurende bepaalde tijden een parkeerverbod.
 • De tijden waarop het verbod geldt staan op het verkeersbord aangegeven.

Overige verkeersregels
Banden.

Het Italiaanse Ministerie van Infrastructuur en Transport heeft bepaald dat in Italië met ingang van 15-05-2014 speciale winterbanden tijdens de zomermaanden niet meer gebruikt mogen worden. Dit geldt ook voor Nederlandse motorvoertuigen. Omdat er nogal wat misverstanden over bestaan heb ik contact gehad met Michelin Nederland. Van hen ontving ik het volgende:

Er is via de pers nogal wat onjuiste informatie naar buiten gebracht m.b.t. het verbod op het gebruik van winterbanden in de zomer in Italië.

Van mijn italiaanse collega heb ik de volgende uitleg gekregen :

In Italië staat op de voertuigpapieren ook de bandenmaat vermeld met daarbij de gehomolgeerde belastingindex en snelheidssymbool.
Een aantal voertuigconstructeurs homologeren zomerbanden met een hoger snelheidssymbool dan eigenlijk nodig is voor de technische top van het voertuig.

Als er dan winterbanden gemonteerd worden in dezelfde afmeting en met een lager snelheidssymbool dan de gehomologeerde zomerbanden, mag men met deze winterbanden niet rijden buiten de periode : 15 november-15 april op de noordelijke Autostrada etc.

De impact voor Nederlandse bestuurders is niet groot, oa. ook omdat op onze autopapieren de bandenmaat helemaal niet vermeld wordt.
Controle is dan ook nagenoeg niet mogelijk.

Wat campers betreft heeft dit dan ook geen impact. Ik ga er daarbij vanuit dat er niet veel campers zijn waarvan de technische topsnelheid hoger is dan die van de gemonteerde winterbanden.

Het snelheidssymbool van onze Agilis Camping (die een M+S markering heeft) gaat in de loop van 2014 van Q (= 160 km/u) naar R (=170 km/u).
En onze Agilis Alpin (echte winterband voor Bestelwagens) zit al op R en in sommige maten al op T (190 km/u) of zelfs H (201 km/u).

Zolang een camper dus niet harder kan dan de gemonteerde banden, zal er geen probleem zijn kunnen optreden.

Huisdieren
Als u meerdere honden in de auto heeft, moeten deze verplicht achter een hondenrek zitten.

Geluidssignalen

 • Buiten de bebouwde kom mag u geluidssignalen of een lichtsignaal geven bij onoverzichtelijke bochten en kruisingen.
 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Een bestuurder die ernstige gewonden of zieken vervoert, mag te allen tijde geluidssignalen geven.

Verkeersborden.

 • Tijdelijke driehoekige waarschuwingsborden en verbodsborden (bij wegwerkzaamheden) hebben in plaats van een witte een gele achtergrond.
Veiligheidsvest
 • Voor iedere inzittende moet een veiligheidsvest aanwezig zijn. Bij pech moet iedereen het vest dragen.
 • Fietsers moeten verplicht een veiligheidsvest aan buiten de bebouwde kom en in tunnels.

Lading

 • De lading op een auto of aanhangwagen mag niet naar voren uitsteken.
 • Goed zichtbare lading mag in de breedte maximaal 30 cm uitsteken, gerekend vanaf het stadslicht of achterlicht. Moeilijk zichtbare horizontaal vervoerde lading, zoals stangen, dunne balken of plaatwerk, mag niet uitsteken.
 • Naar achteren uitstekende lading moet altijd voorzien zijn van een vierkant reflecterend bord (van kunststof of metaal) van 50 x 50 cm dat wit is met 5 diagonale rode strepen.
 • ’s Nachts moet u de lading tevens voorzien van een rood licht.
 • Een lading die de hele breedte van het voertuig beslaat, moet worden gemarkeerd met twee van dergelijke reflecterende borden aan beide uiteinden, waarbij u de borden zo moet bevestigen dat de strepen samen een omgekeerde V vormen.
 • Het uitstekende deel van de lading mag niet meer dan 30% van de lengte van de auto bedragen.

 

Terug naar de Italië pagina.

Share