Kampen, een gebed zonder einde!

POLITIEK 9.000 euro nodig voor aanschaf van parkeerautomaat

Oppositie: stop wildgroei campers

 De oppositie wil de wildgroei van campers op het Burge­meester Berghuisplein een halt toeroepen.

 GroenLinks, Gemeentebelang Kampen en SGP komen aan­staande donderdag met een initiatiefvoorstel.

door Jan Hengeveld KAMPEN – GroenLinks Gemeente­belang Kampen en SGP willen als pilot vijftien gereguleerde over­nachtingsplaatsen voor campers aanwijzen. De gasten gaan dan een bedrag van ongeveer 7,50 euro per dag betalen.

Mocht het voorstel worden aange­nomen, dan moet de gemeente 9.000 euro investeren voor de aan­schaf van een parkeerautomaat en een grote vuilnisbak alsmede het plaatsen van extra verwijsborden. Die investering verdient de ge­meente volgens GBK-fractievoor­zitter Klaas Knijnenberg binnen een jaar weer terug. „ Ze houdt er zelfs nog wat geld aan over”, ver­wacht hij. De huidige situatie is velen een doorn in het oog en kan niet lan­ger voortduren, stellen de initiatief­nemers van het voorstel.

Op advies van toenmalig CDA-wet­houder Harman Breman werd ja­ren geleden een vijftal standplaat­sen voor campers gerealiseerd aan de rand van het grote parkeerter­rein bij het gemeentehuis. Maar die vijf werden er al snel tien en op een gegeven moment stonden er in het zomerseizoen soms der­tig tot veertig grote kampeerbus­sen op genoemde locatie, zonder dat er een cent voor werd betaald. Officieel mogen er sinds vorig jaar zomer in een door de gemeente aangewezen zone 25 campers wor­den gestald. „Het is toch van de gekke dat er van alles voor die campers wordt geregeld, zonder dat de betrokke­nen er een cent voor betalen. Be­woners van de binnenstad betalen toch ook voor hun parkeervergun­ning. Er is sprake van wildgroei, soms loopt het de spuigaten uit. En ten opzichte van de campings in Kampen is er sprake van concur­rentievervalsing”, licht Knijnen­berg toe. Wel gaat het om een tijdelijke maatregel, want het is de bedoe­ling dat de gereguleerde overnach­tingsplaatsen voor campers op ter­mijn bij het nieuwe zwembad De Steur worden ingericht.

Wethouder Pieter Treep heeft in het verleden al herhaaldelijk aange­geven dat hij niets voelt voor be­taald parkeren voor de camper­aars. Zij brengen geld in het laatje voor de binnenstad en blijven weg zodra ze moeten betalen voor hun standplaats, zo is zijn redenering.

——

Opmerking:

Ik vraag me af waar de oppositie zich druk over maakt, een paar vierkante meter waar campers staan in een stad als kampen. Wanneer men de campers gaat weren, zullen ze als ze Kampen willen bezoeken gewoon in woonwijken parkeren. iets wat gewoon is toegestaan, omdat de gemeente op grond van de Gemeentewet dit niet kan verbieden. Camperraars die graag vrij staan zullen niet naar de campings vertrekken. Eén omdat men niet achter een slagboom wil staan en twee omdat het te ver van de stad is.

Share

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie