Afwijkende verkeersregels

 • U moet rechts rijden en links inhalen.

Parkeren

 • U moet uw auto altijd aan de rechterkant van de weg parkeren. Bij een eenrichtingsweg mag u ook aan de linkerkant parkeren.
 • In het centrum van Kopenhagen mag u maximaal een uur achtereen parkeren. Let op: dit wordt niet met borden aangegeven.
 • In de meeste andere grote steden is het gebruik van een parkeerschijf verplicht. Deze parkeerschijven zijn gratis verkrijgbaar bij Deense postkantoren, banken, benzinestations en toerismebureaus.
 • In Denemarken worden parkeerverboden met speciale borden aangegeven. De tijden staan in het zwart (doordeweekse uren), in het zwart tussen haakjes (voor zaterdag) en in het rood tussen haakjes (zondag). De Nederlandse parkeerschijf geldt ook in Denemarken. Verder zijn er in grote steden vaak parkeergarages waar u langer kunt staan.
Gehandicaptenparkeerkaart, kijk hier!

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Rotondes

 • Een bestuurder die op een rotonde rijdt, heeft voorrang op een bestuurder die een rotonde op wil rijden.

Voorrang

 • Waar gelijkwaardige wegen elkaar kruisen, heeft verkeer van rechts voorrang.
 • Gemotoriseerd verkeer dient altijd voorrang te verlenen aan fietsers.
 • Een bord met een omgekeerde oranje ‘Y’ op de snelweg betekent dat er twee snelwegen samenkomen. U dient het verkeer op de invoegende rijstrook voorrang te geven volgens het rits-principe.

Bijzondere verkeersregels

Waarschuwingslichten

 • Op autosnelwegen is het verplicht waarschuwingslichten te gebruiken om achterliggers te waarschuwen in geval van filevorming of ongevallen.

Terug naar de Denemarken pagina.

Share