Verkeer Polen.

Onze ervaring is dat Polen erg sportief, vaak roekeloos rijden. Van twee baans wegen maakt men als het ware driebaanswegen. Men haalt vaak, naar onze mening gevaarlijk in. Vierbaanswegen zijn zeldzaam, maar komen er steeds meer. De wegen zijn goed bereidbaar, maar er zijn ook gedeelten met erg slecht wegdek.

Alcohol.

  • Het alcohol percentage is 0,2 ug, er mag dus nagenoeg geen alcohol in het bloed aanwezig zijn.
Brandblusser/verbanddoos
  • Een brandblusseren verbanddoos verplicht. 

Dimlicht

  • Het voeren van dimlicht verplicht.

Claxoneren.

  • Binnen de bebouwde kom is claxoneren verboden.

Gehandicapten kaart

  • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt
  • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u gratis parkeren, voor onbeperkte tijd.
  • Op wegen waar voor beide kanten afwisselend op even en oneven dagen een parkeerverbod geldt, mag u aan beide kanten parkeren, maar alleen als u andere weggebruikers niet hindert. Verifieer dat ter plekke.
  • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen dat specifiek toestaan. Verifieer dat ter plekke
  • op parkeerterreinen geldt voor voertuigen met zichtbare Parkeerkaart geen speciale regelingen.

Terug naar de Polen pagina!

Share