Het hoe en wat over de politie in Spanje.

MADRID – Als je in Spanje woont of je komt er wel eens (of vaak) op vakantie dan heb je ze ongetwijfeld wel eens gezien, de Spaanse politieagenten. In Spanje is de politie echter net iets anders dan in Nederland en België. In Spanje zijn er namelijk een aantal politiekorpsen en het kan moeilijk zijn om ze uit elkaar te houden en te zien wat er in hun takenpakket zit. Daarom een kleine uitleg voor diegene die hulp nodig hebben en niet weten tot wie ze zich moeten keren.

In feite zijn er drie grotere verschillende korpsen in Spanje, de Guardia Civil, de Policía Nacional en de Policía Local en zij hebben elk hun eigen specifieke specialisatie en werkterrein.

Guardia Civil Vs. Policía Nacional

Veel buitenlanders denken nog altijd dat de Guardia Civil een soort paramilitaire organisatie is met buitengewone machten om de bevolking te terroriseren. Een beeld dat misschien correct was tot de jaren 70 van de vorige eeuw maar dat beeld is momenteel niet meer correct.

De Guardia Civil en de Policía Nacional zijn beide “conventionele” politiediensten met ongeveer hetzelfde takenpakket, het verschil is enkel demografisch.

De Guardia Civil opereert vooral op het platteland en in dorpen en steden onder de 20.000 inwoners, de Policía Nacional opereert vooral in stedelijk gebied met een bevolking groter dan 20.000 mensen.

Ben je dus het slachtoffer van een misdrijf in landelijk gebied dan moet men naar de Guardia Civil, zij beschermen de bevolking en stellen bij een misdrijf een onderzoek in. Daaruit volgt dat men een slachtoffer is in een stedelijk gebied dat men zich moet wenden tot de Policía Nacional.

De bevoegdheden van beide korpsen, de macht en de middelen van beide zijn praktisch gelijk maar het kan af en toe erg verwarrend zijn. De grote baas van beide politiekorpsen is het Ministerie van Binnenlandse Zaken maar de Guardia Civil valt ook onder het Ministerie van Defensie.

Onder normale omstandigheden leeft 40 procent van de Spaanse bevolking onder de bescherming van de Guardia Civil maar dit loopt op tot 65 procent in de zomermaanden wanneer een groot deel van de bevolking op vakantie is aan de kust.

Er is ook nog een afdeling van de Guardia Civil die zich bezighoudt met verkeersovertredingen op zowel gewone als op snelwegen, de Guardia Civil Trafico. Daarnaast is er nog een speciale afdeling voor milieudelicten en een voor de bescherming van de dieren, de Seprona.

Policía Local of Municipal

De derde politiedienst is de Policía Local, zij staat onder de controle van de plaatselijke burgemeester. Deze agenten worden in dienst genomen en betaald door het plaatselijk gemeentebestuur en zij treden enkel op binnen de gemeentegrenzen. Deze Policía Local wordt soms ook wel Policía Municipal, genoemd, dit om de verwarring iets groter te maken.

De Policía Local treedt op bij kleinere misdrijven en bij verkeersovertredingen in de stedelijke kern. Misdrijven worden niet onderzocht en alle zware overtredingen worden onmiddellijk overgedragen aan de Guardia Civil of de Policía Nacional.

Regionale politie

Aan deze drie korpsen moeten nog enkele uitzonderingen toegevoegd worden, zo is de Guardia Civil in Catalonië vervangen door de Mossos de Escuadra, in het Baskenland door de Ertzaintza, in Navarra door de Policía Foral de Navarra en op de Canarische Eilanden door de Policía Canaria.

Verder is er nog een Spaanse inlichtingendienst, het Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dat actief is in binnen en buitenland.

Voor speciale politie acties zoals bij drugsinvallen, criminele bendes en fraude pof corruptieonderzoek, hebben de Policía Nacional, Guardia Civil en regionale polities eigen afdelingen die zich daar mee bezig houden.

Bij stakingen, protesten, oproer op straat, terrorisme bedreigingen, explosieven onschadelijk maken en grote evenementen zijn er speciale eenheden van de Policía Nacional of Guardia Civildie zich bezig houden met de bescherming van de burgers en diverse taken uitvoeren.

Melden van een misdrijf zonder Spaans te praten: Mobiele telefoon App

Er bestaat een app voor uw Iphone of android smartphone zodat je ogenblikkelijk een misdrijf kan melden zonder Spaans te praten.

Als je slachtoffer bent van een misdrijf dan is de aangifte al zo moeilijk als het ondergaan van het misdrijf als je geen Spaans praat.

Er bestaat een app voor uw smartphone die een oplossing is voor dit probleem en die draagt de naam “AlertCops”.

Als dit eenmaal achter de rug is en men geaccepteerd is, kan men elk misdrijf aan de overheid melden zonder dat men Spaans spreekt.

Bovendien, kan men de GPS functie van uw smartphone koppelen aan deze app en bij gebruik van de app weet de politie uw locatie.

Met dank aan Spanje vandaag

Share