Dromen waarmaken!?!?

Wij gaan Koos en Greet Meuldijk volgen. Zij gaan in hun camper wonen! Hun verhaal.

Hun verhaal.

Velen roepen als wij met pensioen zijn gaan wij………………………… kortom men roept dan van alles. Weinigen doen het ook echt.

Wij, Greet en Koos, riepen dat ook maar toen het zo ver was komen er altijd wel argumenten om het niet te doen tot een jaar geleden. Wij kamperen al vanaf onze jeugd, dus vanaf een klein tentje tot een camper alle fase en kampeerartikelen hebben wij uitgeprobeerd. Ca. 15 jaar geleden sloeg het campervirus toe. Eerst eentje van 6.40 m vervolgens eentje van 7 m. en ten slotte een van 7.40m. Altijd gekozen van een max. gewicht tot 3500 kg. Zodat wij beide konden rijden. Doordat wij beide met pensioen zijn gingen wij ook steeds langer weg 5 maanden in het voorseizoen en 4 maanden in het naseizoen.

Thuis komen was wel leuk maar als je een tuin heb van 1500 m2 en een huisje van 100 jaar oud begrijp je dat dat veel werk was. Zo werden wij een slaaf van het huis. Eind 2014 zeiden wij tegen elkaar wat doen wij met onze droom? Doen zeiden wij maar dan komen de zaken aan de orde die je moet gaan regelen.

Ten eerste: wat vinden onze kinderen er van? Nu die hadden geen bezwaar mits wij ook regelmatig in Nederland zijn om elkaar te ontmoeten. Daarnaast met de huidige communicatiemiddelen kunnen wij goed contact houden. Dus dit probleem was snel opgelost.

Ten tweede: Het huis verkopen. Gezien de ligging en de grootte moet je daar een liefhebber voor hebben. En die vonden wij binnen 10 maanden. En deze wilden er snel in dus stonden wij binnen een maand op straat, werkeloos, dakloos en camperloos want de camper hadden wij ook verkocht omdat wij een grotere wilden.

In de buurt hebben wij tijdelijk een recreatiewoning gehuurd om zo rustig alle zaken te regelen.

In Nederland is het verplicht om een woonadres te hebben, voor sommige doelgroepen is hier een uitzondering voor, denk aan de mensen die beroepsmatig geen woning hebben zoals schippers, kermisexploitanten, daarnaast gedetineerde en daklozen.

Tevens mag je niet langen dan 8 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijven anders word je uitgeschreven.

Voor die mensen die geen vast woonadres hebben is de mogelijk van een postadres, formeel heet dit een briefadres. Het bijzondere is dat iedere gemeente daar anders mee omgaat. De gemeente Borsele hanteert strak de richtlijnen van de VNG, maar de grotere gemeenten gaan daar ruimer mee om. Zo ook de gemeente Goes, die wil ons zien als mensen die een zwervend bestaan leiden en daarom in aanmerking komen voor een briefadres, mits wij niet langer dan 8 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijven. Er zal dus een controle plaatsvinden dat wij regelmatig in Nederland zijn. Dat is simpel te doen. Wij zijn namelijk ieder halfjaar in Nederland voor dokters en tandartsen bezoek, het halen van medicijnen, bezoek aan familie en kennissen. Kortom bewijzen zijn makkelijk te leveren.  Officieel hebben wij nog geen toestemming maar mondeling en per mail is dit toegezegd.

Inmiddels blijkt ook dat er een website is die postadressen regelt. Martin Slingenberg weet hier meer van.

De SVB en pensioenfondsen hebben geen bezwaar, de ziektekosten verzekering idem.

Wel kregen wij een probleem wat wij niet verwachten, te weten onze verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer had problemen en wel het volgende:

Een groot deel van onze meubelen laten wij opslaan bij een erkend verhuisbedrijf. Daar staat het in een goed geventileerde en verwarmde ruimte. Die spullen willen wij graag verzekeren, doch dat wil Centraal beheer maximaal voor één jaar doen en langer niet, waarom niet?????? Het risico is dan te hoog!!!! Verzekeren is toch risico’s afdekken?

De camper die wij op oog hebben is een Concorde van 8.40 m en weegt 5200 kg. Leeg. Wij hebben gemeld dat wij daar in gaan wonen en dat keuren zij niet goed. Een camper is voor vakantie voor een bepaalde periode en niet voor een heel  jaar. Daar is de premie niet op berekend. Het risico is te hoog???? Dus als je 10.000 km rijd in een paar maanden dan ben je wel verzekerd maar als je 10.000 km rijdt per jaar is het risico te hoog.

40 jaar lang netjes je premie betaald, gelukkig nooit wat gedeclareerd en nu ben ik een risico geval wat niet verzekerd kan worden. Gelukkig zijn er nog andere verzekeringsmaatschappijen dus dat komt wel goed.

Deel 2 klik hier!

Deel 3 klik hier!

Deel 4 klik hier!

Deel 5 klik hier!

Deel 6 klik hier!

Deel 7 klik hier!

Deel 8, klik hier!

Deel 9, klik hier!

Deel 10, klik hier!

Deel 11, klik hier!

Share