Allemansrecht

De natuur staat open voor iedereen, maar men moet voorzichtig zijn met de natuur en eerbied hebben voor zowel mens als dier. Het allemansrecht is geen formele wet , maar is een oud gewoonterecht.

Men mag dus voor een overnachting overal in de vrije natuur, zoals bossen en bergen, overnachten. Dit mag niet op in cultuur gebrachte akkers. Verder moet u minstens 150 meter afstand houden van het dichtstbijzijnde huis of hut. Als u meer dan twee dagen op de zelfde plaats wilt blijven, moet u toestemming vragen aan de eigenaar van het land. Dat geldt niet voor berggebieden en erg afgelegen gebieden.

Voor campers gelden vaak de beperkingen want deze vorm van kamperen wordt beperkt door de ‘Terrängkörningslagen’. Zij regelen alles wat te maken heeft met het rijden met motorvoertuigen op terreinen. Er bestaat geen gemotoriseerd Allemansrecht. Volgens Terrängkörningslagen, dat het rijden met motorvoertuigen op terreinen regelt, is het verboden om met een auto, motorfiets, bromfiets of andere gemotoriseerde voertuigen op onbedekte bodem in de natuur te rijden. Het is bovendien verboden om met gemotoriseerde voertuigen te rijden op particuliere wegen, die gesloten zijn voor motorverkeer. Een dergelijk verbod moet door middel van een verkeersbord worden aangegeven

Hieronder een paar voorbeelden van wat je wel en niet mag in de  natuur.

Dit mag je :

  • Je mag je vrij over andermans land of water bewegen, zolang dit geen hinder of ongemak voor de eigenaar van het land of water veroorzaakt.
  • Je mag één nacht kamperen met een camper op het land van een ander, maar vraag de eigenaar van het land liefst vooraf om toestemming. Let wel, overnachten is verboden op minder dan 150 meter van huizen of hutten en (doorgaans) langs openbare wegen.
  • Je mag bloemen, bessen en paddestoelen plukken voor eigen gebruik.
  • Plaatsen om een toilet te legen zijn duidelijk aangegeven. Op andere plaatsen is dit niet toegestaan.
Dit mag je niet :
  • Je mag geen bomen omhakken of omzagen.
  • Je mag geen afval achterlaten in de natuur.
  • Je mag niet met een motorvoertuig in het terrein rijden.
  • Je mag niet jagen en/of vissen. Vrij vissen mag je alleen langs de kust en in de vijf grootste meren. In alle overige wateren dien je te beschikken over een visvergunning. Die kan meestal bij de plaatselijke VVV of camping gekocht worden.
  • Je mag in de periode van 1 maart tot en met 20 augustus je hond niet los laten lopen. Buiten deze periode dien je je hond zodanig onder controle te hebben dat deze geen last veroorzaakt voor de wilde dieren.
  • Open vuur is niet toegestaan in of vlakbij bosgebieden in de periode 15 april tot 15 september. En wees in de andere perioden van het jaar voorzichtig met vuur, zodat geen schade wordt aangericht.
N.B. Het allemansrecht geldt niet in natuurreservaten en andere beschermde natuurgebieden. 

Meer informatie:

Naturvårdsverket
106 48 STOCKHOLM
Tel.: +46 (0)8 – 698 10 00
Fax: +46 (0)8 – 20 29 25
Email: registrator@naturvardsverket.se
Web: http://www.swedishepa.se/ (Engelstalig)

Share